Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้ มีประโยชน์เพียงใด?

มากที่สุด - 37.9%
มาก - 27.6%
ปานกลาง - 13.8%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 20.7%

Total votes: 29
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2013 - 00:00

 

 

 

 

 

 “มหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ”

  จังหวัดบึงกาฬจัดงาน “มหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ”  มีความหลากหลายของกิจกรรมส่งมอบความสุขและให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มีผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดงาน กว่า 3,000 คน......อ่านเพิ่ม

 

 

 

วันยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2557

   วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2557  ณ โรงเรียนบึงกาฬ โดยมี หน้าหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา.......อ่านเพิ่ม

 

 

 

 แถลงข่าว วันที่ 14 มิ.ย. 57

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬแถลงข่าว ผลการกวาดล้างอาชญากรรม........อ่านเพิ่ม

 

 

 ประชุมสัมมนา ชุดปฏิบัติการมวลชนระดับตำบล จังหวัดบึงกาฬ

     วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 08.30 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชุดปฏิบัติ การมวลระดับตำบล จังหวัดบึงกาฬ ........อ่านเพิ่ม

 

 

 โครงการปลูกต้นไม้ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

   วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลุกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียว บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ..........อ่านเพิ่ม

 

 

 พิธีเปิด ศปป.กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ

  วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.จว.บก. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป จังหวัดบึงกาฬ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ..........อ่านเพิ่ม

 

วันฉัตรมงคล

  วัน จันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557..........อ่านเพิ่ม

 

 

กิจกรรมทั้งหมด

 

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 
 เรื่อง  ดาวน์โหลด วันที่
     หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 07/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/07/57
     หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ดาวน์โหลดเอกสาร 07/07/57
    

     แบบตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์ “ตรวจสอบและประเมิน/ความต้องการของข่าวสาร”การจัดเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ของ ชป.มวลชน ระดับตำบล/อำเภอ


 ดาวน์โหลด เอกสาร 20/06/57
             "หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557" ดาวน์โหลดเอกสาร 20/06/57
     "การรายงานกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของศปป.จว.บก." ดาวน์โหลด เอกสาร 20/06/57
      "หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2557" ดาวน์โหลด เอกสาร 11/06/57
      "การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1/2557"
ดาวน์โหลด เอกสาร 04/06/57
     รายงานการประชุมปรึกษาหารือการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ดาวน์โหลด เอกสาร 02/05/57
     โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด เอกสาร 10/04/57
         การประชุมบูรณาการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2557 (สภากาแฟ) ดาวน์โหลด เอกสาร 12/02/57

    รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

ดาวน์โหลด เอกสาร 12/02/57 

รายงานการประชุมประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดงาน “วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2557
ดาวน์โหลด เอกสาร 12/02/57
  เอกสารบรรยายโครงการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ การขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญสัญจร สำนักงานคลังเขต4 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด เอกสาร 29/01/57
รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 17 มค 57 ดาวน์โหลด เอกสาร 04/02/57
รายงานการประชุมการจัดทำเหรียญที่ระลึก วันสถาปนาเมืองบึงกาฬ 23 มค 57 ดาวน์โหลด เอกสาร 04/02/57

 

       วิดีโอแนะนำจังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6 และกาแดงลาว สาขาบอลิคำไซ วันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมเดอะวัน